ติดต่อเรา

ในการจับกุมผู้เล่นวิธีนี้จะจับได้เฉพาะรายย่อย เพราะรายใหญ่มักจะอยู่ตามโรงแรมหรือร้านอาหาร ต่างจังหวัด มีบางรายอยู่ในประเทศอื่น เท่านี้ก็ทำให้เห็นชัดแล้วว่าการแก้ไขปัญหาของผู้ที่ลักลอบเล่นการพนันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย fot5